Vant laget ditt?

800.000 kroner er nå fordelt til lag og foreninger i Trøndelag - sjekk hvilke lag som vant!